1 jaar

27-04-2014 18:03

Het gaat snel de waarnemingen in de bergenmeersen. De waarnemers zijn op kruissnelheid. Dagelijks zijn er meldingen en verslagen. Het gebied brengt datgene waar we allemaal op hadden gehoopt. Doortrekkers, broed – en zomervogels ... nieuw leven, meer dan alleen vogels. De ene dag al spectaculairder dan de andere. Kijk dus zeker de waarnemingen.be site er op na. Of de Overmeerse vogels website. Na exact 1 jaar eb en vloed in de bergenmeersen komt mijn waarnemingentotaal voorlopig op 121 soorten.

 

 

 

 

Totaal na 1 jaar:

Aalscholver/Cormorant

Baardman/Bearded Reedling

Bergeend/Shelduck

Blauwborst/Bluethroat

Blauwe Kiekendief/Hen Herrier

Blauwe Reiger/Grey Heron

Boerenzwaluw/Barn Swallow

Bokje/Jack Snipe

Bonte Strandloper/Dunlin

Boomvalk/Hobby

Bosrietzanger/Marsh Warbler

Bosruiter/Wood Sandpiper

Brandgans/Barnacle Goose

Bruine Kiekendief/Marsh Herrier

Buizerd/Common Buzzard

Canadese Gans/Canada Goose

Dodaars/Little Grebe

Ekster/Magpie

Fazant/Pheasant

Gaai/Jay

Gele Kwikstaart/Yellow Wagtail

Gierzwaluw/Swift

Goudplevier/European Golden Plover

Grasmus/Whitethroat

Graspieper/Meadow Pipit

Grauwe Gans/Greylag Goose

Groene Specht/Green Woodpecker

Groenling/Greenfinch

Groenpootruiter/Greenshank

Grote Bonte Specht/Great Spotted Woodpecker

Grote Gele Kwikstaart/Grey Wagtail

Grote Lijster/Mistle Trush

Grote Zaagbek/Goosander

Grote Zilverreiger/Great Egret

Grutto/Black-Tailed Godwit

Heggemus/Dunnock

Holenduif/Stock Dove

Houtduif/Wood Pigeon

Huismus/House Sparrow

Huiszwaluw/House Martin

IJsvogel/Kingfisher

Indische Gans/Bar-headed Goose

Kanoetstrandloper/Knot

Kauw/Jackdaw

Keep/Brambling

Kemphaan/Ruff

Kievit/Lapwing

Kleine Karekiet/Eurasian Reed Warbler

Kleine Mantelmeeuw/Lesser Black-backed Gull

Kleine Plevier/Little Ringed Plover

Kleine Zilverreiger/Little Egret

Kluut/Avocet

Knobbelzwaan/Mute Swan

Koekoek/Cuckoo

Kokmeeuw/Black-Headed Gull

Kolgans/Greater White-fronted Goose

Koolmees/Great Tit

Koperwiek/Redwing

Krakeend/Gadwall

Kramsvogel/Fieldfare

Kuifeend/Tufted Duck

Lepelaar/Eurasion Spoonbill

Meerkoet/Coot

Merel/Blackbird

Nijlgans/Egyptian Goose

Nonnetje/Smew

Noordse Kwikstaart/Grey-headed Wagtail

Oeverloper/Common Sandpiper

Oeverzwaluw/Sand Martin

Ooievaar/White Stork

Patrijs/Grey Partridge

Pijlstaart/Northern Pintail

Pimpelmees/Blue Tit

Porseleinhoen/Spotted Crake

Putter/Goldfinch

Rietgors/Common Reed Bunting

Roodborst/Robin

Roodborsttapuit/European Stonechat

Rosse Fluiteend/Fulvous Whistling Duck

Scholekster/Oystercatcher

Sijs/Pine Siskin

Slechtvalk/Peregrine Falcon

Slobeend/Shoveler

Smalsnavelibis/Puna Ibis

Smient/Wigeon

Sneeuwgors/Snow Bunting

Sperwer/Sparrowhawk

Spreeuw/Starling

Staartmees/Longtailed Tit

Stormmeeuw/Mew Gull

Tafeleend/Pochard

Tapuit/Northern Wheatear

Temmincks Strandloper/Temminck's Stint

Tjiftjaf/Chiffchaff

Torenvalk/Kestrel

Tureluur/Redshank

Turkse Tortel/Collared Dove

Veldleeuwerik/Skylark

Vink/Chaffinch

Visdief/Common Tern

Waterhoen/Moorhen

Waterpieper/Water Pipit

Watersnip/Common Snipe

Wespendief/Honey Buzzard

Wielewaal/Golden Oriole

Wilde eend/Mallard

Winterkoning/Wren

Wintertaling/Teal

Witgat/Green Sandpiper

Witte Kwikstaart/Pied Wagtail

Wulp/Curlew

Zanglijster/Song Trush

Zilvermeeuw/Herring Gull

Zomertaling/Garganey

Zwarte Ibis/Glossy Ibis

Zwarte Kraai/Carrion Crow

Zwarte Mees/Coal Tit

Zwarte Roodstaart/Black Redstart

Zwarte Ruiter/Spotted Redshank

Zwartkop/Blackcap

Zwartkopmeeuw/Mediteranean Gull