Aan de overkant.

10-09-2014 16:07

Tegenwoordig valt er heel wat te beleven aan de overkant van de bergenmeersen. De paardeweide trekt zoals hier heel wat nieuwe en leuke soorten aan voor de streek. Tal van reigersoorten, lepelaars, verschillende steltlopers met thans enkele kleine - en krombekstrandlopers. Daarnaast waterral, porseleinhoen ... voor elk wat wils. De opzet van het Sigmaplan slaagt voor ons vogelliefhebbers perfect. En intussen ontwikkelt de estuariene natuur zich volop verder in de bergenmeersen.