Blijf volgen

20-07-2013 15:50

Tja hoe vinden die vogels dat hier? Door de Schelde te volgen zijn ze al een goed stuk op weg. De rest is instinct. Enkele dagen na de opening van de sluis (op 25 april 2013)  zag je reeds een verhoogde toename van een aantal vogels. Mijn teller van waargenomen staat op 85 verschillende soorten. En er zitten er leuke bij. Bij mijn bezoekjes deze week botste ik steevast op Boomvalk, Grote Zilverreiger, Kemphaan, Gaai, ... . Ook de Watersnip vindt er thans zijn weg (woensdag 17 juli, 7 stuks, vandaag 12 stuks). Witgatjes, Oeverlopers, Scholeksters, Tureluurs en Kleine Plevieren zijn er bijna vaste klant. Je hoort het komen, na 3 maanden werking en bezoekjes tijd voor een evaluatie. Publicaties volgen! Keep watching.