Druk!

16-07-2013 21:31

't Was gisteren redelijk druk in de Bergenmeersen zowel voor vogel als voor mens. Heel wat vogels aanwezig en met name de steltlopers zijn goed vertegenwoordigd. Het mag duidelijk wezen dat de tocht richting zuiden - overwinteringsgebieden - is ingezet. Daarnaast vliegt elke soort er rond met zijn kroost. Zwaluwen, kwikstaarten, duiven, spechten, eenden, steltlopers, zangvogels ... . Later op het jaar publiceren we een detaillijst.

 

Tureluurs vergezeld van kemphaan

 

Druk ook voor de mens ...

 

Kokmeeuwen en Scholeksters broederlijk naast elkaar

 

Eén van de aanwezige Oeverlopers, op terugweg naar het zuiden ...