Eén voor één

17-04-2014 20:13

Het gaat vooruit met onze zomervogels. Ik herinner me de komst van de tjiftjaf vorige maand als een van de eersten in de bergenmeersen. Intussen noteer ik zwartkop, blauwborst, grasmus, kleine karekiet, koekoek, … . Sommigen zijn zelfs 1 of 2 fases verder. Fase 1 geschikte broedplaats zoeken, nest maken, eitjes leggen en broeden. Fase 2 is fase 1 voorbij en zorg dragen voor het jonge geweld. Zo noteer ik nijlganzen, wilde eenden, kievitten … met kroost. Verder zijn de bergenmeersen verworden tot een populaire stopplaats voor tal van steltlopers op weg naar hun broedgebieden in het noorden. Zo noteer ik tureluurs, groenpoot- en zwarte ruiters, witgatjes, kluten, grutto’s, kleine plevieren, oeverlopers, kemphanen, … . Van tureluur opnieuw een of 2 broedgevallen? De kleine plevier gaat dit jaar voor de Paardeweide? De 2 aanwezige kluten nemen zijn plaats in als uitzonderlijke broedvogel in de bergenmeersen?!  

 

Gezien de sluis binnenkort 1 jaar eb en vloed draait in de bergenmeersen en mijn lokale monitoring toen ook begon, post ik later deze week een eerste jaaroverzicht. In mijn blogbericht van 13/10/2013 vind je een voorlopige stand van zaken. Die is intussen aardig bijgekomen.