Grote zilverreiger en Temminck strandloper

31-03-2014 21:19

Ik maakte een fout op deze blog. Op 25 april 2013 openden de sluizen in de bergenmeersen hun deuren. Het gebied werd onderhevig aan de wetten van eb en vloed. Getijdennatuur op het ritme van de Schelde. Het zwin aan mijn achterdeur bij wijze van spreken. En vogelen was altijd op en top in het zwin. Niet alleen met mijn zomerlief daar. En vrijwel onmiddellijk streken vogels neer die zelden waren gezien in de regio. Daarvoor moest je … ja naar het zwin. En met de vogels kwamen de vogelaars. En iedereen was vol bewondering alhoewel in den beginne was er tegenkanting maar zoals gezegd ‘mensen vrezen verandering’.  Ik besloot daarom deze zaken te bloggen, te volgen, te noteren in een dagboek van de 21ste eeuw. Geen pen en papier, maar via pc en internet. En om de pracht te tonen, de sterke aantrekking van dit nieuw stukje natuur te onderlijnen, plaatste ik een filmpje op deze site. Evenwel geen filmpje die ik zelf maakte. En nu lees ik dat dit ongemak oproept. Vandaar dat ik het filmpje van de ‘temmincks strandlopers’ vervang door de ‘grote zilverreiger’. Ik denk dat de dagelijkse aanwezigheid van deze vogel de ontluikende schoonheid van de bergenmeersen perfect kan illustreren. Vergeet niet dat men vroeger van over des landsgrenzen heen zou komen of trekken om een glimp van deze vogel op te vangen.

Oh ja, op 2 foto’s na is alles eigen materiaal. Het is niet de bedoeling om andermans expressie gepast of ongepast te gebruiken. Maar dat zullen jullie wel al gemerkt hebben? Enthousiasme werkt aanstekelijk en geen vis is zonder graat. Het woord vormt zich in mijn hoofd maar ik kan het niet uitspreken noch neerpennen … bij deze, s…. .