Klutengeweld

18-03-2014 20:29

Nog meer geweld in de bergenmeersen vandaag. 25 kluten aanwezig! Dat gebeurt niet veel in de regio. Kan iemand dat nagaan? Ik kijk uit naar wat komt. Geweld, meer van dat gevleugelde geweld. Deze avond telden we voorts: 

- 99 grutto's;

- 21 tureluurs;

- 3 bonte strandlopers;

- 2 scholeksters

en een eerste Oeverloper.

Witgat, watersnip en bokje waren verontschuldigd. Genoeg sporen evenwel.

En het is spijtig dat al dat moois verstoord wordt. We hadden er de laatste dagen last van. Men ploetert (wandelt) aan de geul in de hoop op een mooi kiekje - waarom? Alle aanwezige vogels zijn perfect te spotten vanop de dijk. Men laat zijn honden los - waarom? Omwille van het bord 'honden aan de leiband'. Men betreedt ondanks het verbodbord lustig de ringdijk - waarom? Voor de perfecte wandellus. Men laat blikjes achter, men gooit peukjes her en der. Op vaste plaatsen bijna en altijd van hetzelfde merk. Ik mis een algemeen infobord aan weerszijden van de bergenmeersen.

 

Genoeg, enkele foto's van het gevleugelde steltlopergeweld.