Koeten en hoenders

04-07-2014 07:48

De bergenmeersen lopen vol van waterhoenen en meerkoeten. Heel veel jonge vogels proeven het leven in en rondom de geulen. En eindelijk had ik ze, nakomelingen van de krakeend. Rond de geul zag ik 1 vrouwtje met 5 jongen. Achteraan (nabij de brugstraat) nog eens 2 vrouwtjes met 5 en 6 jonge exemplaren. Wat de bergeenden betreft was er deze week 1 koppel met 19 jongen aanwezig. Ik vraag mij af of dat 1 broedsel betreft? Nu, gisteren waren daar 9 jongen meer van over. De bergeenden hebben het trouwens goed gedaan in de bergenmeersen. Ik zal later een overzicht geven van alle koppeltjes die ik telde met nakomelingen en dit niet alleen van de bergeend.

De najaarstrek lijkt op gang te komen. Twee bosruiters, twee groenpootruiters, verschillende witgatjes en grutto’s, een putter … zie recente waarnemingen.