Lente

22-03-2014 11:24

Het is lente in de bergenmeersen. Alvast volgens de kalender. Toch zie ik hier en daar lente. De wintervogels verdwijnen stil. Kijk maar naar de aantallen smienten. Die worden kleiner met de week. Krakeenden, wintertalingen houden vooralsnog stand, maar je ziet ze nu veel per twee foerageren doorheen het gebied. Slobeenden zijn zomervogels en zijn terug in de bergenmeersen aanwezig. Het is lente. Uitkijken voor zomertaling dus. Ook denk ik dat een koppel canadese ganzen reeds aan het broeden is geslagen. Het is lente.

In al het steltlopergeweld dat de grutto's veroorzaakten deze week, zag ik de laatste dagen ook koppeltjes her en der afgezonderd en enkele schuchtere balstpogingen. Kemphanen trekken door, net als tureluurs. Het groepje waterpiepers is er nog steeds en aangegroeid tot een 15 tal exemplaren. De graspieper kon ik niet spotten. Ook het bokje gaf niet thuis. En ik blijf wachten op de eerste blauwborst in de bergenmeersen. Nu die zanglijster - achteraan in de bergenmeersen- met zijn prachtige deun maakt veel goed.

 

Alles onder recente waarnemigen.