Lepelaars, torenvalken en groenlingen

02-08-2014 10:13

Leuke soorten die tegenwoordig voor entertainment zorgen. Zo zijn er 2 torenvalken die hun vlieg - en jachttechnieken bijschaven in de bergenmeersen. Lepelaars die pendelen tussen hier en paardeweide. Met wat geduld spot je ze van dichtbij nabij de grote geul. Tal van groenlingen die de zaden langsheen de scheldedijk plunderen. Meerkoeten en waterhoenen op een toppunt qua aantal. Watersnippen die in grote getale aanwezig zijn soms vergezeld van een kemphaan. Witgatjes op doortrek ... . Wat de ooievaars betreft wil ik nogmaals een oproep doen: kan er in de bergenmeersen een broedpaal komen? Is dat mogelijk?