Najaarstrek blijft

26-10-2013 18:09

Ook voor de derde week op rij tekenden ze present, de najaarstrekkers. We beginnen ze naderhand te kennen. Zanglijsters, veldleeuwerikken, kramsvogels, vinken, spreeuwen, kievitten, aalscholvers, putters, graspiepers enzoverder. Het eerste weekend was de top, met duizenden en duizenden van die vogeltjes. Overal waar je keek naar de einder zag je ze komen. Vooralsnog zijn we er niet in geslaagd enkele opmerkelijke soorten te detecteren. Die hebben we geklasseerd als 'spec'. Te ver, te snel, in het zonlicht ... . Maar vandaag toch een nieuwe: een roodborsttapuit foeragerend door de bergenmeersen.