Nieuwkomers

05-06-2014 21:16

Er zijn nieuwkomers in de bergenmeersen. Vooreerst is de fuut die vandaag aanwezig is in de geul vogelsoort nummer 122 op mijn lijst. Welkom. Daarnaast zijn er rietgorzen geteld. Ik zag 2 zingende mannetjes links en rechts van de geul, 1 koppeltje achteraan. Voorts een opstoot van grutto met maar liefst 57 foeragerende exemplaren. En dat de geul aantrekkelijk is, bleek uit 2 vissers die zich achteraan kwamen vestigen om daar enkele lijnen uit te werpen in en tussen het slik. Op welk soort vis gejaagd wordt is mij niet duidelijk want het was laag tij? In alle geval zorgde dit voor flink wat commotie want alles wat ook maar aanwezig was (grutto, ons tureluurtje, alle eenden, reigers) nam de vleugels. Spijtig maar aan de andere kant staat niet aangegeven wat nu de bedoeling is hier in de bergenmeersen. Hier moet een evenwicht gevonden worden. Vissen is nu flink aan de orde langsheen de Schelde en zijn meanders. En de vakantiemaanden komen eraan.