Ottoonse keizers

05-10-2013 16:44

Is Otto II, keizer van het heilige roomse rijk, koning van Duitsland en Italië, tijdens zijn regeerperiode van 973 tot 983 in de bergenmeersen geweest? Herbergen we hier een rijke geschiedenis? Ik was aangenaam verrast toen ik de weblog van Willy Van Damme doorlas 'Schelde baart archeologische schatten'. Ik vat het hieronder even samen. Meer informatie op https://willyvandamme.wordpress.com/.

 

In aanloop naar de uitvoering van het Sigmaplan voor de schelde zijn verschillende archeologische onderzoeken gedaan. Lange tijd dachten archeologen dat lager gelegen gebieden langsheen de schelde weinig aantrekkelijk waren voor de menselijke beschaving. Nederzettingen vind je immers hogerop. De vondsten in de bergenmeersen waren voor onze vlaamse 'Indiana Jones' (archeologen) echter een verrassing van formaat! De resten van een ijzerertsmijn die in de 9e eeuw actief was, werden bovengehaald. Ijzererts een produkt dat niet weg te denken is uit onze maatschappij. De 9e eeuw de tijd van Karel De Grote. Allemaal in de bergenmeersen. Nog volgens het onderzoek bleek deze mijn een belangrijk centrum en was het gebied hierdoor zelfs privé domein van keizer Otto II. De ottoonse keizers zijn via huwelijken en oorlogen tegen de vikingen meester geworden over dit deel van de rechteroever van de schelde. Verder op in de wijmeers is er zelfs een romeinse vesting gevonden daterend uit de 1ste eeuw. Er wordt tevens gefluisterd dat de bergenmeersen ook het uitgangspunt geweest zijn voor de naamgeving van enkele naburige gemeenten:

- Uitbergen => uit de bergenmeersen;

- Overmere => over de meren.

Of Otto II er daadwerkelijk geweest is?

 

De gemeente Wichelen mag trots zijn op deze vondsten. Hopelijk geven ze het een plaats in de huidige ontwikkeling van het gebied tot estuariene natuur? Een publicatie, een tentoonstelling, ... zou mooi staan in de herinrichting van de bergenmeersen. Toen de Sigmaplannen werden geopenbaard, ontstond er heus wat protest en verzet. De resultaten van deze opgravingen kunnen ervoor zorgen dat het gebied zich kan settelen tot ieders tevredenheid.

Onderwerp: Ottoonse keizers

Geen commentaar gevonden.

Nieuw bericht