Over kattestaarten, zwaluwen en zangers

11-07-2014 16:41

De kattenstaarten geven kleur aan de bergenmeersen. Prachtig om die rood gekleurde stengels overal te zien staan. Nu de vogelwikke uitgebloeid raakt nemen zij perfect over. Daarnaast was ik vorig jaar heel enthousiast over de aanwezigheid van enkele exemplaren grote kaardebol. Dit jaar zal dit even anders zijn. In tienvoud schieten deze planten uit. Vooral in de hoek waar de brugstraat eindigt op de scheldedijk kan je er niet naast zien. En wie goed kijkt zal ook grote waterweegbree aantreffen. Nog zo een favorietje van mij. 

Heel veel zwaluwen vandaag (naast huisjes - en naaktslakken, please watch your steps). Grote groepen boere - en huiszwaluwen die jagend, cirkelend de bergenmeersen over trokken in zuidwestelijke richting. Imposant als je plots temidden zo'n groep staat. Zou de najaarstrek op gang komen? Met de twee aanwezige smienten begin ik zo'n vermoeden te krijgen. Ook de waarneming van een rietzanger duidt in die richting. Op de plaatsen waar de blauwborsten vertoeven kon ik deze spotten met uitgevlogen jongen. Enkel bij mijn 3de zangpost blijft het stil (voorlopig). Daarnaast jongen van grasmus, bosrietzanger, groenling, merel, ... . Ook voor de rietgors blijven er 3 zangposten in de bergenmeersen. En wat ik jullie wil laten weten is dat een van deze mannetjes een ring draagt. Leuk als je je vogels begint te kennen!