Putters en rietgorzen

10-11-2013 16:42

Het vlonder - of wandelpad in de bergenmeersen - gisteren volledig ondergelopen - steekt zijn kop boven water. Langzaam aan vloeit alle water terug in de Schelde. Op de grote resterende plassen water kan je slobeenden, krakeenden, wilde eenden, smienten, canadese gansen, allerhande meeuwen (4 soorten) spotten. In de iets drogere gedeelten (achteraan te vinden in de bergenmeersen) zocht ik naar de putters en rietgorzen. Sinds oktober zijn er steevast een tiental aanwezig. Vandaag niks. Geen kleine fouragerende groepjes putters op distel - en andere zaden, geen spelende rietgorzen. De torenvalk - nog zo'n vaste klant - zat er een beetje verweesd bij. Op 2 overvliegende putters na ... .