Roofvogels

20-10-2013 17:48

De grote aantallen trekvogels van gisteren waren er niet vandaag. Toch opvallend: een aantal leuke roofvogelsoorten. Ah ja, deze volgen de migratiestromen het is immers hun koelkast die voorop vliegt. Voedsel genoeg. Waren present: buizerd, torenvalk, slechtvalk, sperwer, bruine en blauwe kiekendief. Daarnaast: de eenden beginnen te komen, allerlei reigers frequenteren dagelijks het gebied. Meer info bij recente waarnemingen.