Sluis

09-01-2014 19:52

Op mijn tochtjes doorheen de bergenmeersen zie ik dat de sluis steeds de grootste aandacht trekt bij de passanten. Vele mensen nemen ruim de tijd om deze bijzondere constructie van nabij te monsteren. Vele praatjes ontstaan ook bovenop de sluis. Een aantal omwonenden vonden de bergenmeersen mooier zoals ze was: weiland. Anderen vinden dat er van het gebied iets moois gemaakt is. Vooral de grote geul springt hierbij in het oog. Een aantal vissers vragen of er mag in gevist worden? Iedereen prospecteert naar de toekomst, zoveel is duidelijk. Een aantal mensen komen me vertellen dat er onlangs nog gejaagd werd hier. "Mag dat, meneer?" Velen staan stil bij de infobordjes die werden geplaatst. Ik doe mijn best om een aantal zaken uitgelegd te krijgen als er vragen worden gesteld rond de verdere ontwikkeling van het gebied, de dieren, de aanwezige vogels, .... . Sommigen klagen over technische aspecten, eerder gevolgen, die nu bovenkomen. Een bewoner die aan de ringdijk woont heeft last van water in zijn tuin en tuinhuis omdat de toenmalige drainage buizen door de dijk zijn bedolven en niet meer weg kan. Ook over het vlonderpad stelt men vragen. "Kan dat kwaad als dat onder water komt te staan? De aannemer die het pad aanlegde, vertelde ons dat dit niet zou gebeuren, maar zie nu ne keer"?  Maar om op de sluis terug te komen, deze zou een technische primeur zijn in de wereld! Dat komt omdat in - en uitwatering in één geheel zijn gecombineerd. Dus niet een ingang hier en even verderop een uitgang. Neen. Wat ik begrepen heb is dat de getijdenwerking hierdoor veel beter kan nagebootst worden wat de ontwikkeling van de bergenmeersen tot estuariene natuur recht zal doen. De sluizen zijn niet alleen aandachtstrekkers maar tevens drijvende krachten achter dit nieuwe getijdengebied.


 


 


 

 

Onderwerp: Sluis

Geen commentaar gevonden.

Nieuw bericht