Trektellen

19-10-2013 18:53

Waar je ook keek vandaag in de bergenmeersen, je zag een constante stroom van vogels die overvlogen richting zuid. Meestal in groep, maar soms ook individueel. Dus besloten we - net zoals vorige week - ons te nestelen en die migratiestroom te identificeren en te tellen. Op sommige momenten was daarvoor nauwelijks tijd. Met stip op 1 was de vink. Wij hebben er 600 geteld maar ik denk dat dit maar het topje van de ijsberg is. Andere vinkachtigen: keep, putter en groenling passeerden het vizier. Daarnaast heel veel veldleeuwerik, graspieper, zanglijster, spreeuw, aalscholver, kramsvogels, rietgors, enzoverder ... . Najaarstrek boven de bergenmeersen!