Zomer

02-08-2013 19:31

Nummer 87 gisteren! Een dodaars in de bergenmeersen. Die mag worden toegevoegd aan de totaallijst waargenomen. Op een van de heetste dagen van het jaar een kort bezoek gebracht. Ik vond het warm, zo ook de vogels. De kraaien zochten beschutting in de bomen of in het lange gras, de helft van de aanwezige blauwe reigers (gisteren tot 11 exemplaren) stond met de vleugels open in de zon. Een aalscholver lag letterlijk puffend op de grond. Zelfs de grasmussen, her en der in het struikgewas, zaten met de bekjes open, zoekend naar afkoeling. De 6 aanwezige putters hadden het bijzonder naar hun zin. Zomer in de bergenmeersen.